FORMA RZEŹBIARSKA wykonana na kole garncarskim, poszczególne warstwy powstały z kolejno wytoczonych naczyń. 

1/1